onsdag 9. april 2008

Oppg 1.
At ting har forandret seg over årene. Som at flere aksepterer at familier skiller seg.

Oppg 2.
Mye har forandret seg siden jeg var liten, som feks kjernefamilien. Nå til dags er det flere typer familier. Teknologi har forandret seg veldig mye, barn får mobil i ung alder, og mange unge sitter på datan hele tiden. Før var man jo ute og lekte, ikke inne og spilte på datan eller på TV'en. Det handler også mer om primær sosialisering, fordi barna er med andre mye tidligere. I barnehagen, hos dagmamma osv. Familien blir også bare større og større, altså får flere barn, og da blir det større hus. Det er også slik at flere fra utlandet har flyttet til Norge, og det kunne ha gått utover de andre som går feks på skolen. Siden de fra utlandet trenger hjelp med alt, så kan det gå utover de andre, men det har jo endret seg enda en gang.


(Svarer mer senere)

torsdag 3. april 2008

Brukermedvirkning i arbeid!

Kompetansemål:

Elevene skal kunne gjøre rede for hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

12 Å si sin mening og bli hørt
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

13 Få og gi informasjon
Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

Når du arbeider i barnehage er det viktig å la barnas meninger komme fram. Vi voksene må være flinke til å oppmuntre barna til å si sine meninger, om hva de vil gjøre, og ikke la bare de voksne si hva de skal gjøre. Det er også veldig viktig og lytte til det barna har å si, fordi barnas meninger og tanker er like viktig som alle andres.
Modningsnivået til barnet er viktig å tenke på, altså barna får lov til å være med å bestemme, men de voksne har et viss ansvar. Det er også viktig å spørre barn spørsmål, som feks hva de vil gjøre etter de har spist frokost osv.


Når det kommer til medvirkning i skolen så er det slik at de har læringsmål som skal nås, og det er det lærerenes ansvar å passe på. Elevene skal være med på å delt i besluttninger som gjelder deres egne og gruppas læring. Som klasseregler, at alle er med på å finne ut hvilke regler de vil at klassen skal følge.
Hvis elevene får lov til å være med på å plannlegge ting, og gjennomføring av saker og vurdere opplæringen, for da vil de bli mer bevisst på sin egen læreprosess. Det er også viktig da å få med alle elevene, slik at alle blir inkluderte.

I en ungdomsklubb så skal ungdommene få lov til å være med å bestemme, og bli hørt. Får at de kan få være med å bestemme så kan man lage noen undersøkelser eller la dem være med på et styre, sånn at de kan bestemme når det feks skal være konserter osv.
For ungdommene må bli hørt de å, deres meninger er også viktige. Også kan de bestemme om hvilke aktiviteter de skal ha. De kan også ha hovedansvar for de tingene de har bestemt og ha, feks hvis de skal ha en konsert, og at de da lager regler osv.

søndag 30. mars 2008

Kap 7. Grupper!

  1. Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse? At de klarer og kommunisere bra med hverandre er veldig viktig, for det er jo ikke noe gøy når det bare er en person som snakker og legger ut ideer, og ingen av de andre kommenterer eller har ideer. For det er det som er viktig. Det som også er viktig er at de klarer og samarbeide bra. At alle faktisk er med på på gruppen, at ingen føler seg utenfor. At man snakker med alle selv om noen er syke. Det er veldig viktig. Og det at alle gjør noe. Empati er også en viktig ting, at man klarer og sette seg inn i andres situasjoner, at man prøver og forstå når andre betror seg til deg om noe som har med gruppen feks og gjøre. Også det med ansvarlighet, at de klarer og gjøre det de skal til rett tid, og ikke bare komme med masse unnskyldninger for hvorfor man kansje ikke gjorde det man skulle. Man må ta ansvar når man jobber med andre.
  2. Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Jeg har vært i mange fungerende grupper, men det er ikke alltid like lett hvis man kommer med noen man ikke kjenner eller snakker med så mye. Det er mye enklere hvis man kommer med noen av vennene sine, som man snakker ofte med, det trenger ikke alltid være de nærmeste, men bare noen man kjenner. For hvis man er med noen man kjenner så er det enklere og legge ut ideer, det syntes iallefall jeg. Men av og til er det greit og komme med noen man ikke kjenner, for da kan man bli kjent med dem, og vite hvordan de arbeider, så man vet det til neste gang man kommer på gruppe med dem.
  3. Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har? Det som er viktig er jo at alle er med i gruppa, at ingen utstøter seg og ikke vil være med å finne ut hva man skal gjøre. Og at man prøver og få til slik at alle får sagt sin mening, for alle sine meninger er like mye verdt, men man må ta hensyn til at ikke alle kan få det som man vil. At man blir enig om en idee som passer for alle sin del. At man og tar ansvar og gjør som man blir enig om. Da er det også viktig og respektere at alle har sin egen mening, for som regel så har ingen samme mening om de sakene som blir tatt opp. For man må jo prøve og få alle til å samarbeide om arbeidet som har blitt utlevert. Slik at man får et bra samarbeid, og kommunisere.

Kap. 11- Drama!

  1. Med drama tenker jeg på teater. Også skuespill, at man dramatiserer et skuespill. At man kan få være en annen person enn seg selv, å prøve ut ulike roller som kan være morsomme å prøve ut. Som man også da kan bruke med barn, som å dramatisere et eventyr. At man kan lære barn noe ut ifra det, og bruke ulike stemmer. Og ha leker som man kan dramatisere med, så det blir gøy å se på for alle.
  2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er at det er skummelt, men det kan være morsomt å. Hvis det er noe man får til. Det er jo det at man kan være en annen person som er morsomt, for da er det ikke like skummelt, det er skummlere og være seg selv i en sånn situasjon. Men man må ha selvtillit til å være med på noe sånt, å tørre det. Å det er ikke alltid at man har. Men det er bare å prøve så godt man kan, og jo mer man prøver jo flinkere blir man.
  3. Min erfaring med dramaarbeid er at jeg har hatt på en måte et lite dukketeater med barna i barnehagen, om da bukkene bruse. Og det er jo alltid litt skummelt, men det er gøy, for du får jo lært barna noe. Jeg brukte da mobbing i sammenhengen, slik at barna lærte at mobbing er galt. Da spurte jeg hvem som var den slemme i eventyret, og etter det viste jeg en annen måte og vise det fram på. Hvor bukkene og trollet ble venner, fordi de syntes at det ikke var noe gøy at trollet skulle være så slemt. Å det virket som barna forstod det da. Også det når man skal lese et eventyr ut ifra en bok, så kan det være vanskelig å få barna til å følge med, derfor hadde jeg med meg en dukke, som da var med i eventyret, og da ble alt mye mer spennende for barna. Det er noe jeg har lært av, det er bra og være kreativ, og hvis det er noen barn som ikke kjenner meg så godt, så er det enklere og bruke en håndukke, og late som om det er den som snakker, for da er ikke alt like skummelt lenger. Det er iallefall etter min erfaring med det.
  4. Jeg liker drama fordi man kan spille en annen person enn seg selv. Man kan prøve ut nye ting, og man trenger ikke bli flau over det, fordi man spiller en annen person. Og det er jo veldig sosial også da. Det er jo også spennende, hvis man får til en bra forestilling, og da øker selvtilliten.